Aanbod; Juridische bescherming van minima

Vrijwel  iedereen in Nederland heeft het grondrecht om op bijstandsniveau te leven. Daarom geldt er een bescherming tegen beslaglegging en inhouding op loon en uitkering tot ongeveer 90% van de in de specifieke situatie geldende bijstandsnorm (de zgn. beslagvrije voet)….

Welkom!

Welkom!

In het Diaconaal Platform Utrecht willen we als betrokken organisaties en kerken ons verenigen om in navolging van Christus samen te werken aan het welzijn van de stad en haar inwoners.
We willen kennis en informatie uitwisselen en initiatieven ontplooien om…