Dragende bewoner worden in Overvecht

Eind 2012 start de bouw van Woonwerkvoorziening (wwv) Parana. In een nieuw gebouw van vijf verdiepingen (naast het politiebureau aan de Paranadreef) worden diverse vormen van begeleid en zelfstandig wonen en bedrijvigheid voor uiteenlopende doelgroepen gerealiseerd. Parana biedt een evenwichtige en geïntegreerde leefomgeving aan zowel stabiele als sociaal kwetsbare bewoners uit Overvecht en de stad Utrecht. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en een gezond leefklimaat in de buurt en de stad.
Parana biedt reguliere en kwetsbare woningzoekenden van binnen en buiten de wijk Overvecht een thuis.

Bij Parana is er plek voor 25-30 reguliere woningzoekenden die een bijdrage willen leveren aan het woonklimaat. Vanwege hun bijdrage spreken we van ‘dragende bewoners’.
Er zijn verschillende woonruimten, van kamers tot ruimte appartementen.

Kenmerken dragende bewoners
Dragende bewoners worden gekarakteriseerd door de volgende kenmerken:

  • Bereidheid om als vrijwilliger deel te nemen aan het project, bijvoorbeeld als maatje of als receptionist
  • Bereidheid om deel te nemen aan activiteiten binnen  Parana, bijvoorbeeld als activiteitenbegeleider of huiswerkbegeleider
  • Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van een goed leefklimaat binnen het gebouw
  • Deelname aan het uitvoeren van bestuurlijke functies binnen de woonvereniging Parana

Heb je interesse, kijk op;

http://www.tussenvoorziening.nl/MS/25_Woonwerkvoorziening-Parana/125_Dragende-bewoner-worden