DPU nieuwsbrief 10 april 2013

DPU nieuwsbrief 10 april 2013

Graag informeren we u over het werk van het Diaconaal platform Utrecht. Stuurgroep Algemeen We zijn als stuurgroep nog steeds hard op zoek naar nieuwe leden. Het is een uitdaging om mee te denken over het vormgeven van het werk,…

Voorjaarsbijeenkomst platform 28 mei

Het thema van de avond is, vernieuwend welzijn! De gemeente Utrecht heeft gekozen voor een nieuwe aanpak van het welzijnswerk. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op vrijwillige inzet van burgers. Een medewerker van de gemeente Utrecht van de Dienst…