DPU nieuwsbrief 10 april 2013

DPU nieuwsbrief 10 april 2013

Graag informeren we u over het werk van het Diaconaal platform Utrecht.

Stuurgroep
Algemeen
We zijn als stuurgroep nog steeds hard op zoek naar nieuwe leden. Het is een uitdaging om mee te denken over het vormgeven van het werk, en ook een kans om je eigen inbreng vanuit jouw betrokkenheid bij het werk in de stad, te vergroten. Momenteel zijn er 3 leden, waarvan een aftredend.
Heb je interesse, dan kan je ons mailen. We zien een stuurgroep als een essentieel onderdeel van het platform ook voor betrokkenheid van de leden.

Communicatie
De website van het platform www.dputrecht.nl is vernieuwd! We zijn erg blij met deze vernieuwde site wat een duidelijk overzicht geeft van ons werk. Ook is er een facebookpagina; https://www.facebook.com/DiaconaalPlatformUtrecht. Deze pagina is te gebruiken als middel om informatie uit te wisselen, meld je aan.

Voorjaarsbijeenkomst
28 mei staat de voorjaarsbijeenkomst gepland. Houd u deze datum alvast vrij? Over de inhoud van de avond en de locatie hoort u nog, maar het belooft zeker weer een avond te worden waarin veel ruimte is voor ontmoeting en veel informatie over onze inzet voor de stad als platform en als leden.

De praktijk
Pilot een betere buur(t) in de wijk Zuilen
In de wijk Zuilen zijn we gestart met de pilot van wijkgericht werken.
Er wordt vanuit de gemeente Utrecht, door de landelijke invoering van de Wmo steeds meer een beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers en het omzien naar elkaar.
In Zuilen zijn we met de kerken en organisaties die betrokken zijn bij het DPU gestart met wijkgerichte samenwerking om zo meer te kunnen betekenen voor de buurt Zuilen.
Bij het project een beter buur(t), zijn 3 kerken betrokken, en een christelijke organisatie in de wijk. Ook zal Present binnenkort starten met een project voor vrijwilligerswerk met gezinnen in de wijk Zuilen. Er is veel samenwerking onderling en ook met andere organisaties in de wijk.

Diaconale kaart
Via de website www.jekuntmeer.nl, kunnen we als kerken een diaconale kaart maken met een overzicht van onze inzet voor de stad. Via de site is een link gemaakt naar onze DPU website zodat we een diaconale kaart hebben met een overzicht van onze inzet voor de stad. Via de website kunnen mensen die hulp zoeken ook zien wat wij doen als kerken en hoe we kunnen helpen. Wilt u zich aanmelden dan kunt u ons mailen. We helpen dan om het hulpaanbod in te voeren. Graag horen we uw reactie, zodat we een overzicht kunnen bieden van onze inzet voor de stad.

Heeft u vragen of opmerking n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u mailen naar info@dputrecht.nl