Voorjaarsbijeenkomst platform 28 mei

Het thema van de avond is, vernieuwend welzijn!

De gemeente Utrecht heeft gekozen voor een nieuwe aanpak van het welzijnswerk.
Hierbij wordt een groot beroep gedaan op vrijwillige inzet van burgers.
Een medewerker van de gemeente Utrecht van de Dienst maatschappelijke ontwikkeling zal ons informeren hoe de gemeente Utrecht het vernieuwend welzijn vorm geeft.


Locatie is; Bij Bosshardt, Prinses Margrietstraat 22, in Utrecht.
Programma van de avond;

19.45 uur; welkom en ontvangst met koffie.

20.00 uur; Opening en kort overzicht stand van zaken van het werk

20.20 uur; Toelichting vernieuwend welzijn gemeente Utrecht, door medewerker Dienst maatschappelijke ontwikkeling

21.00 uur; Pilot een betere buur(t) van het Diaconaal platform in de wijk Zuilen

21.15 uur; Interactieve gespreksvorm, om door te praten over ons werk en hoe we willen bijdragen aan het welzijn van de stad.

22.00 uur; Rondvraag en sluiting