Informatie nav voorjaarsbijeenkomst DpU 28 mei

28 mei hebben we de voorjaarsbijeenkomst gehouden van het Diaconaal platform Utrecht.

Hierin is veel informatie verteld, o.a. over de voortgang van het werk, de doelstellingen die we hebben gesteld en een update van de pilot in Zuilen.Het enthousiasme over de pilot is groot en geeft weer hoe we als platform in onze stad willen functioneren.
powerpoint voortgang van het werk en pilot in Zuilen mei 2013

We zijn ook door de gemeente Utrecht geïnformeerd over de veranderingen in het welzijnswerk die er nu al zijn en die nog verder worden uitgevoerd. Hierin wordt een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen en de ondersteuning van burgers aan elkaar. De powerpoint van de presentatie van de gemeente Utrecht vindt u hieronder, door te klikken op de link.

Presentatie gemeente Utrecht