Uitnodiging newerkbijeenkomst Christen Unie

Utrecht, 23 mei 2013

L.S.
Als christenen zijn we een zoutend zout. Of we zouden dat moeten zijn. Vaak zijn we dat ook, op allerlei manieren: vanuit onze kerkelijke gemeente, vanuit onze christelijke organisatie of vanuit ons christen zijn in een organisatie.
In deze periode komen veel sociale taken op de gemeente Utrecht af. De komende periode zullen ook in Utrecht de decentralisaties op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen naar de gemeente komen en mogelijk meer taken door kerken of andere
maatschappelijke organisaties (moeten) worden opgepakt. Dat zette ons als ChristenUnie Utrecht aan het denken.
Nu wordt over de rol van kerken in de maatschappij Utrecht heel verschillend gedacht. Niet in de laatste plaats door die kerken zelf. Sommigen vinden dat de kerken zich actiever moeten opstellen,
anderen bepleiten juist terughoudendheid en willen die actieve rol juist overlaten aan (christelijke) organisaties.
Hoe dan ook, het is belangrijk elkaar te kennen. Het leek ons een goede reden om betrokken Utrechtse christenen bij elkaar te brengen en om een podium te geven elkaar (beter) te leren kennen, te luisteren,
te spreken en ideeën te opperen in het kader van de decentralisaties.
Graag horen we als politieke partij van betrokken christenen uw stem en visie op Utrecht en de decentralisaties, voor de korte en lange termijn.
Daarom nodigen wij u van harte uit voor de ChristenUnie Netwerk bijeenkomst Utrecht 2013.
Op donderdag 20 juni bent u vanaf 18.30 uur van harte welkom in
het Academiegebouw van Utrecht voor een broodmaaltijd en het gesprek.
We hopen uiterlijk rond 21.00 uur af te ronden.
Ook anderen uit uw organisatie zijn van harte welkom! Stuurt u even een mailtje naar Algemeen Bestuurslid Maaike Niemeijer (maaike.niemeijer@utrecht.christenunie.nl) met uw aanmelding en
met het aantal personen dat komt?
Met vriendelijke groet,
ChristenUnie Utrecht
Wat?
Netwerkbijeenkomst ChristenUnie in het kader van decentralisaties
Wie?
Kerken, christelijke organisaties en leidende christenen in organisaties in Utrecht
Wanneer?
Donderdag 20 juni 2013, van 18.30-21.00 uur
Waar?
Academiegebouw Utrecht
Vragen?
Neem contact op met Maaike Niemeijer:
maaike.niemeijer@utrecht.christenunie.nl, 06-40639098