DPU NIEUWSBRIEF 12, SEPEMBER 2013

DPU NIEUWSBRIEF 12, SEPEMBER 2013

Graag informeren we u weer over ons werk als Diaconaal platform in onze stad. In deze nieuwsbrief leest u iets over de voedselactie, de najaarsbijeenkomst die in voorbereiding is een uitnodiging voor een conferentie van het Leger des Heils en een oproep van Stichting Serve the City.

 

Voedselactie

Inmiddels hebben alle lidkerken een uitnodiging gekregen om – net als voorgaand jaar – weer mee te doen aan een gezamenlijk voedselinzameling in november ten bate van de Voedselbanken in onze stad. Het is niet alleen de bedoeling dat kerken bij hun leden inzamelen, maar ook dat burgers in de stad worden gevraagd om voedsel te brengen bij de deelnemende kerken, zodat we als kerken ook hun bijdragen kunnen inzamelen. Als u alsnog mee wilt doen aan deze actie, reageer dan snel.

 

Najaarsbijeenkomst

In het najaar hebben we weer een bijeenkomst gepland voor leden van het Diaconaal Platform Utrecht. Deze is gepland op 26 november. We zullen onder andere kijken naar de voortgang van het project DPU Impuls. Het jaar wat we hiervoor hebben uitgetrokken is bijna voorbij. We willen u bijpraten over de resultaten van het project en het voorstel van de stuurgroep hoe hier een vervolg aan te geven.Ook zullen we kijken naar de ontwikkelingen in het welzijn en hoe we onze rol als platform hierin vorm kunnen geven, als vervolg op de voorjaarsbijeenkomst. U ontvangt nog een uitnodiging, maar de datum kunt u alvast noteren in uw agenda.

 

Uitnodiging 2 november
Het Leger des Heils korps van Utrecht organiseert op zaterdag 2 november een symposium onder de titel “De rol van de kerk in een veranderende omgeving” Er wordt ingegaan op de rol van de kerk en vrijwilligers, nu de overheid zich op zorgvlak steeds meer terugtrekt. De sprekers zijn wethouder Victor Everhardt van Volksgezondheid en Welzijn, onderzoekster Marja Jager-Vreugdenhil van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en Envoy Cornel Vader, directeur stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.
Tijdens dit symposium wil men met kerken en vrijwilligersorganisaties in Utrecht stilstaan bij de gevolgen van de veranderingen in de zorg, en welk beroep dit doet op kerken. Het plenaire ochtendprogramma wordt afgesloten met een netwerklunch. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Via symposium@legerdesheilsutrecht.nl kunt u zich aanmelden onder vermelding van naam, organisatie/kerk, aantal personen en contactgegevens. Klik hier voor meer informatie.

Acties Serve the city
Stichting Serve the city gaat de komende maanden weer twee acties uitvoeren in onze stad. Wil je kennismaken met de nood in de stad, en daarin een dienende hand bieden, dan is deelname aan deze actie een goede mogelijkheid – alleen of met een groep mensen. Meer informatie vind je op www.stcutrecht.nl.

Daarnaast zijn ze op zoek naar mensen die willen ondersteunen bij het organiseren van de projecten. Er zijn diverse vacatures te vinden via de link www.stcutrecht.nl/over-ons/vacatures.