Vrijwilligersvacature Winternachtopvang

Vrijwillgersvacature Winternachtopvang: (o.a.) Nachtwachten gezocht

Nog steeds is er in Utrecht een ernstig tekort aan nachtopvang voor een aantal dakloze ongedocumenteerde
migranten. Als niemand actie onderneemt zal deze groep van ongeveer 30 mensen opnieuw de winter op straat
moeten doorbrengen. In nauwe samenspraak met hulpverleningsorganisaties in Utrecht en onder de vlag van
stichting OMDUW willen we een (sobere) kerkelijke nachtopvang voor ongedocumenteerden realiseren, die wordt
gerund door vrijwilligers. Een tijdelijk initiatief onder protest , omdat we van mening zijn dat de Nederlandse
samenleving als geheel (overheid) zou moeten zorgen voor voedsel, kleding en onderdak voor deze groep mensen.
Dit is in lijn met de uitspraak die het Europees Comité voor Sociale Rechten (onderdeel van de Raad van Europa) onlangs deed            (31 oktober) naar aanleiding van een klacht van de Protestantse Kerk Nederland.
In het kort:
- Zo snel mogelijk van start
- Doelgroep: mannelijke ongedocumenteerden in Utrecht (voor vrouwen en mensen met medische indicatie is
al opvang geregeld).
- Sobere nachtopvang en eenvoudig ontbijt, dagelijks geopend van 21.00 u tot 08.00 u.
- Locatie met ca. 30 bedden
- Bemenst door vrijwilligers, onder leiding van professionele coördinator
- Selectie en toewijzing door professionals
- In nauwe samenwerking met hulpverleners organisaties in Utrecht
- Tijdens koude maanden (1 oktober tot half mei)
- Voor twee jaar, of eerder als het voortijds wordt overgenomen door gemeente Utrecht
Engelen
Het initiatief is nog maar drie weken oud. Er moet nog heel veel gebeuren, zoals het vinden van een geschikte locatie
en het verkrijgen van financiële bijdragen. Maar we geloven er in dat dit gaat lukken. Voor de uitvoering van het plan
zijn ook heel veel vrijwilligers nodig. Wil je met ons mee werken om deze groep ontheemde mensen voor deze winter
gastvrijheid te bieden? “… want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen”.
Nachtwachten gezocht
Om onze gasten onderdak te kunnen bieden hebben we iedere nacht twee vrijwilligers nodig, waarvan er minimaal 1
man is.
Je bent:
- sociaal vaardig, consequent en flexibel, standvastig, betrouwbaar.
- Je spreekt Engels en bij voorkeur ook Frans
- Je bent regelmatig beschikbaar. Vaste vrijwilligers minimaal 1x per twee weken, de flexibele vrijwilligers
minimaal 1x per 2 maanden
- Als je in bezit bent van BHV is dat geweldig. En anders bieden we je graag een cursus van een dag aan
- Je werkt op basis van een vrijwilligerscontract
We bieden:
Training en coaching, contact met mensen uit de gehele wereld, samenwerken met vrijwilligers uit diverse kerken (en
daarbuiten), verzekering via Domstadpolis, bed en ontbijt.
Vrijwilligers diverse taken gezocht
Om de nachtopvang te draaien hebben we ook vrijwilligers nodig die willen helpen bij diverse taken:
- PR en communicatie
- Intake en administratie
- inkopen en verzorgen van het ontbijt
- verzorgen van de was van het beddengoed
- incidentele klussen
Spreekt het je aan om mee te werken aan dit tijdelijke initiatief en past een van bovenstaande taken bij jou, neem dan
contact op via winteropvangutrecht@gmail.com.