Informatiebrief kerken, voor inzet voor vluchtelingen nr. 7

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties,   We willen u graag weer informeren over de opvang die wordt geboden aan vluchtelingen in Utrecht en hoe we hier als kerken ons steentje aan kunnen bijdragen.   Wat gebeurt er veel moois!…

Informatiebrief inzet kerken voor vluchtelingen Utrecht, nr.6

Het Leger des Heils i.s.m. het Diaconaal Platform Utrecht (DPU) en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK): – aanspreekpunt en doorgeefluik voor informatie die bekend is bij het COA, de gemeente Utrecht, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis, – de…

Informatiebrief inzet kerken voor vluchtelingen Utrecht, nr.5

Het Leger des Heils i.s.m. het Diaconaal Platform Utrecht (DPU) en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK): – aanspreekpunt en doorgeefluik voor informatie die bekend is bij het COA, de gemeente Utrecht, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis, – de…

Uitnodiging informatie en brainstormavond vrijdag 13 november

Uitnodiging informatie en brainstormavond vrijdag 13 november, 19.45 uur Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties, vrijwilligers, kerkleden en andere betrokkenen bij de zorg voor vluchtelingen in Utrecht, Graag willen we u uitnodigen voor een informatie en brainstormavond i.v.m. de opvang…

Informatiebrief inzet kerken voor vluchtelingen Utrecht, nr.4

4e informatiebrief voor de kerken in de gemeente Utrecht Opvang en zorg voor vluchtelingen in het Beatrixgebouw 9 november 2015 Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties, We willen u graag weer informeren over de opvang die wordt geboden aan vluchtelingen…

Voedselinzameling Sint Maarten 2015

We willen in deze tijd dat er veel hulp wordt geboden aan vluchtelingen ook de bewoners in onze stad, die wel wat hulp kunnen gebruiken niet vergeten! We hebben als Utrechters samen veel mogen doen voor de vluchtelingen die er…

Informatiebrief vluchtelingen in Utrecht

2e informatiebrief voor de kerken in de gemeente Utrecht Opvang en zorg voor vluchtelingen in het Beatrixgebouw, 2 oktober 2015   Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties, Inmiddels zijn we weer een week verder in de opvang van de vluchtelingen…

Vluchtelingen informatie brief voor de kerken

Informatiebrief voor de kerken in de gemeente Utrecht Opvang en zorg voor vluchtelingen in het Beatrixgebouw 23 september 2015 Geachte kerken en geloofsgemeenschappen, Vanwege de komst van de 500 vluchtelingen naar het Beatrixgebouw in Utrecht, hebben kerken en geloofsgemeenschappen elkaar…

Vluchtelingen in Utrecht

De vluchtelingenproblematiek is onze stad niet onbekend, en als kerken nemen we daarin onze verantwoordelijkheid. Al bijna twee jaar wordt in Utrecht een opvang geboden in Toevlucht, www.toevluchtutrecht.nl wat gestart is vanuit de kerken, aan ongedocumenteerden in onze stad. Maar…