Vluchtelingen in Utrecht

De vluchtelingenproblematiek is onze stad niet onbekend, en als kerken nemen we daarin onze verantwoordelijkheid. Al bijna twee jaar wordt in Utrecht een opvang geboden in Toevlucht, www.toevluchtutrecht.nl wat gestart is vanuit de kerken, aan ongedocumenteerden in onze stad.

Maar de huidige stroom van vluchtelingen, vindt ook zijn plek in Utrecht. Vanuit de kerken is bereidheid om te helpen waar dat nodig is.
Vanuit het platform willen we daarin ondersteunen, waarbij we een beroep doen op onze leden, omdat we bestaan uit onze leden.

In Utrecht is sinds deze week een opvang in de Beatrixhal. Het gaat om een tijdelijke noodopvang van max 500 mannen.
De aanloop in Ter Apel is zo groot dat het COA de instroom niet aan kan en daarom zijn noodlocaties, zoals in Utrecht geopend. Hier worden mensen tijdelijk worden opgevangen tot dat ze worden aangemeld voor de asielprocedure. Het zijn alleen mannen, voornamelijk uit Syrië en Eritrea. Meer informatie kan je vinden op de site; www.utrecht.nl/asielzoekers

Afgelopen week tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente Utrecht was een grote groep mensen aanwezig die graag wat wil doen.
Wat werd benadrukt is dat de vluchtelingen nu eerst behoefte hebben aan rust. Een paar dagen om bij te komen lijkt het COA heel wijs.
Er wordt een systeem opgezet om het aanbod van hulp te coördineren. Er zijn vooral vrijwilligers nodig die activiteiten willen ondernemen zodat er een dagbesteding en ontspanning is voor de vluchtelingen.
Er is een facebookpagina waar je je kan aanmelden. www.facebook.com/welkominutrecht

Wat kunnen we doen als kerken.

Ik wil graag voor op stellen dat het COA als organiserende partij, de noodopvang zelf in heel goede banen leidt, daar is nu geen hulp in nodig of gewenst.
Voor het coördineren en organiseren van het hulpaanbod is wel hulp nodig.

- Present wil helpen met het coördineren, maar heeft hiervoor niet de mankracht. Wil je helpen coördineren, mail dan naar info@dputrecht.nl.

- Er is een grote behoefte aan warme kleding en dichte schoenen. Er is een plek geopend bij het Rode Kruis gebouw aan de Koningsweg 2 waar je dit kan afgeven. Houd er rekening mee dat veel mannen een kleine maat hebben, maat S / M en 41 / 42 is erg gewenst!
Meer informatie staat op de site; www.hulpvoorvluchtelingen.nl/index

- Heb je zelf een idee voor een mooi plan / aanbod. Mail,naar info@dputrecht.nl. Het is altijd goed om te kijken wat we samen als kerken kunnen doen!

- Nog even geduld….
Er is zoals gezegd overleg over hoe de vrijwillige inzet georganiseerd kan worden. Hiervan worden we op de hoogte gehouden.

- Er is contact met de facebookpagina, ik ben een gastgezin. Ook naar de inzet van dit hulpaanbod wordt gekeken.