Vluchtelingen informatie brief voor de kerken

Informatiebrief voor de kerken in de gemeente Utrecht

Opvang en zorg voor vluchtelingen in het Beatrixgebouw

23 september 2015

Geachte kerken en geloofsgemeenschappen,

Vanwege de komst van de 500 vluchtelingen naar het Beatrixgebouw in Utrecht, hebben kerken en geloofsgemeenschappen elkaar opgezocht voor een gezamenlijke inzet van kerken in de zorg voor deze vluchtelingen. Het Diaconaal Platform Utrecht (DPU), ondersteunt door het Leger des Heils en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) coördineren deze inzet, met twee speerpunten:

a. de informatie die bekend is bij het COA, de gemeente Utrecht, Vluchtelingenwerk en het Rode kruis, als ook de behoefte van de vluchtelingen bekend maken bij de Utrechtse kerken,

b. de coördinatie en aansturing van het aanbod van kerken in de richting van het COA en de gemeente Utrecht.

Dat betekent dat we niet zelf actief allerlei initiatieven willen opzetten, dat zou ons team overvragen. Maar wij geloven in de kracht van de geloofsgemeenschappen om vanuit onze geloofsovertuiging  steun en een thuis te bieden voor deze vluchtelingen. Graag willen we met deze brief u informeren over hoe de situatie in de opvang van de vluchtelingen in Utrecht nu is, en waar de inzet van de kerken mogelijk en wenselijk is. Een belangrijke bron van informatie is voor ons het wekelijkse teamoverleg met COA (Centraal Orgaan Asielzoekers), gemeente Utrecht, Vluchtelingenwerk, Rode Kruis en vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties. Wij nemen deel daar aan, en zullen u steeds van de uitkomsten daarvan op de hoogte stellen, zodat we als kerken samen kunnen helpen!

Er is veel aanbod van hulp!
We hebben vernomen dat de kerken graag hun inzet willen tonen voor de groep asielzoekers die nu in het Beatrixgebouw verblijft, fantastisch! We staan hierin als kerken zeker niet alleen, in Utrecht zijn er duizenden mensen die willen helpen en heel veel verschillende organisaties die willen helpen om  dit te stroomlijnen. Met hen zijn we samen met de gemeente in overleg waar we kunnen bijdragen, en wij willen als kerken geen dubbel aanbod doen, maar passend bij onze mogelijkheden.

Welke behoefte is er?
Het COA  zorgt voor de primaire opvang van de mannen in de hal, met alle basisbehoeften. Vluchtelingenwerk is aanwezig en zij gaan met het COA vanaf deze week de eerste gesprekken voeren om te informeren over juridische zaken. De eerste behoefte die er is bij de mannen is duidelijkheid in hun asielprocedure.  Het lastige is, is dat deze nog niet is te geven. Om die reden is het goed dat er afleiding komt voor de mannen. Dit moet ook de insteek zijn voor de activiteiten die vrijwilligers aanbieden. Activiteiten die worden aangeboden kunnen niet in de hal, zelfs de gesprekken niet. Je moet de ruimte voorstellen als een grote slaapzaal voor 500 mannen.

Wat kunnen we nu als kerken doen?
Langzamerhand wordt dit steeds duidelijker. Er is een website opgezet waarbij al het vraag en aanbod van hulp in beeld kan worden gebracht (www.welkominutrecht.nu). Het lijkt ons goed ook vanuit de kerken ons aanbod daarop kenbaar te maken en zo zoveel mogelijk samen te werken met andere mensen en organisaties. Daarnaast willen wij als coördinatoren graag horen wat er gedaan wordt door de kerken. Wij zullen de geloofsgemeenschappen ook op de hoogte houden van het aanbod dat kerken doen, zodat iedereen kan zien, wat andere kerken doen, en daar op kunnen afstemmen, of bij aansluiten, of aanvullen. Concrete acties kan je ook altijd bij ons melden via contactgegevens onderaan deze brief.

Voor nu zien we de volgende concrete mogelijkheden:

1. Inzameling van spullen door de kerken

Als kerk kan je een inzameling organiseren. Dit kan concreet op zondagmorgen, maar ook door de leden zelf te vragen spullen te brengen.
Er is behoefte aan de volgende dingen;
– Winterjassen (niet te groot)
– Sportschoenen
– Nieuw ondergoed
– Nieuwe sokken
Houd bij kleding rekening mee dat er alleen mannen in Utrecht worden opgevangen.
Daarnaast is er ook behoefte aan spellen. Dit moeten internationale spellen zijn, zoals dammen, schaken, triominos, klein voetbaltafelspel (http://www.action.nl/tafelvoetbal-50-5x31x9-5cm)
Spullen die u inzamelt kunnen allemaal worden afgegeven bij de Rode kruis winkel.
http://www.rodekruis.nl/afdeling/utrecht/actueel/nieuws/welkom-winkel-rode-kruis-utrecht
2. In gesprek met vluchtelingen
We zijn in overleg met een kerk over een koffie en gespreksruimte voor een aantal dagdelen per week. Wil je hieraan meewerken dan kan je mailen naar info@dputrecht.nl

Het is belangrijk dat je enige talenkennis hebt, minimaal Engels en dat je je voor een aantal dagdelen kan committeren. Wil je je naam, tel en email mailen en de dagdelen, waarop je beschikbaar bent.

3. Inzet Leger des Heils
Het Leger des Heils kijkt op welke manier ze de hulpverlening kunnen ondersteunen. Meer informatie hierover volgt.Nu is er een concrete vacature voor het kledingsorteercentrum
http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/vacatures/vrijwilliger-kledingsortering.html

 

4. Maaltijden
Present is een ‘eet-en-meet-actie’ aan het voorbereiden met Eet Mee!
Wanneer dit definitief is wordt dit gemeld op de site www.welkominutrecht.nu


5. Eigen activiteit 

Als je als kerk een eigen activiteit gaat organiseren willen we je er graag bij helpen, om de juiste ingang te vinden. Je kunt mailen naar info@dputrecht.nl. Je kunt ook via de genoemde site www.welkominutrecht.nu, je activiteiten aanmelden.

6 Diensten en vieringen

We horen ook van kerken die mensen voor hun diensten op zondag hebben uitgenodigd. Dat kan ook in de komende weken. Misschien kunnen er ook speciale diensten voor hen worden gehouden.

 

We volgen graag deze en andere activiteiten die worden georganiseerd vanuit kerken. Wil je ons mailen hierover, dan maken wij voor jullie een overzicht van de betrokkenheid van de kerken.

Voor nu is dit de informatie die we kunnen doorgeven. Bijna dagelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen. We houden u graag op de hoogte.

Hartelijke groet,
Leon Bal, namens de USRK dsleonbal@filternet.nl

Ageeth Weelink, namens Leger des Heils Utrecht en Diaconaal platform Utrecht

info@dputrecht.nl