Informatiebrief vluchtelingen in Utrecht

2e informatiebrief voor de kerken in de gemeente Utrecht

Opvang en zorg voor vluchtelingen in het Beatrixgebouw,
2 oktober 2015

 

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties,

Inmiddels zijn we weer een week verder in de opvang van de vluchtelingen en we willen jullie graag informeren over de stand van zaken. Het is mooi om te zien hoeveel inzet er is en hoe dit ook steeds beter gestroomlijnd wordt. Het aanbod komt ook op een mooie manier samen via de website www.welkominutrecht.nu. We raden u aan deze goed te lezen. Daarnaast proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er gedaan kan worden en wordt gedaan door de kerken.


Hoe gaat het met de opvang van de vluchtelingen?

In de afgelopen week zijn er heel wat verschuivingen geweest van de mensen die in de Beatrixhal verblijven. Zij zijn allemaal zonder een eerste gesprek hier gekomen en worden nu uitgenodigd om naar ter Apel te gaan voor een vingerafdruk en eerste gesprek. Sommige van de mannen komen dan weer terug in Utrecht en sommige gaan ook ergens anders naar toe. Dit geeft veel onduidelijkheid bij de mensen, zeker ook omdat er niets gezegd kan worden over het verloop van een procedure. Vluchtelingenwerk is aanwezig een aantal dagen per week om vragen die er zijn te beantwoorden, maar ook zij weten nog weinig.

Wat wordt er gedaan?
* Interreligieuze maaltijd
Afgelopen zondag was er een afsluitende maaltijd van het offerfeest bij de Moskee in Lombok. Omdat er ook christenen deelnamen zijn kerken uitgenodigd om deel te nemen. Dit was een bijzondere maaltijd, interreligieus, en met goede contacten met de vluchtelingen!

* Eat en meet (o.a. via Present)
De maaltijden met eat en meet zijn van start gegaan. Op twee data wordt er een maaltijd aangeboden aan een grote groep vluchtelingen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via
www.welkominutrecht.nu

* In gesprek met vluchtelingen
De wijkplaats heeft zijn deuren open gezet om ruimte te bieden om in gesprek te gaan met de vluchtelingen. We hebben nu twee dagdelen waarop we dit samen organiseren, de vrijdagavond en woensdagmorgen. We kunnen meer vrijwilligers gebruiken, maar met name een coördinator ter plekke, die een dagdeel per week de leiding ter plekke kan verzorgen. Als je hieraan wilt deelnemen dan kan je ons mailen via
info@dputrecht.nl.

* Diensten en vieringen
Een aantal kerken heeft afgelopen zondag mannen ontvangen in hun dienst. Als je als kerk dit ook wilt doen, dan kan je dit aangeven via de site
www.welkominutrecht.nu. Het is wel belangrijk om rekening te houden met vertaling voor de gasten!

* Inzet Leger des Heils (LDH)
Het Leger des Heils ondersteunt het Rode Kruis bij de inzameling van kleding en dekens. Landelijk zijn ze hiervoor de aangewezen organisatie in overleg met het COA. LDH wil daar waar nodig bijspringen, we kijken nu naar ondersteunen bij het sporten, Nederlandse taal en muziek avonden. Houd hiervoor de website www.welkominutrecht.nu in de gaten. Wanneer dit concreet wordt en er vrijwilligers nodig zijn plaatsen we dit op de site. Zie ook:
http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/vacatures/vrijwilliger-kledingsortering.html


Welke hulp is nodig?

Eigen activiteit
Er is nog behoefte aan veel extra activiteiten om de grote groep vluchtelingen een aanbod te kunnen doen. Als je als kerk een eigen activiteit gaat organiseren willen we je er graag bij helpen, om de juiste ingang te vinden. Je kunt mailen naar info@dputrecht.nl. Je kunt ook via www.welkominutrecht.nu je activiteiten aanmelden.

Diensten en vieringen
Wil je als kerk mensen uitnodigen voor je dienst, meld het op
www.welkominutrecht.nu.

Deelnemen aan gesprekken
Er is nog ruimte om deel te nemen aan de gesprekken. We kijken ook naar mogelijkheden op andere dagdelen. Meld je dus zeker aan als je mee wilt doen info@dputrecht.nl.

Materiële steun
Zoals genoemd in de vorige brief kan je als kerken een inzameling houden of de vraag aan spullen doorzetten naar je leden en betrokkenen. Op dit moment is er dringend behoefte aan de volgende spullen;

* Dekens, deze kunnen worden afgegeven bij het Rode kruis (Koningsweg 2 in Utrecht)

* Het AZC Utrecht heeft dringend behoefte aan
- winterjassen,
- herenschoenen maat 45,46;
- nieuwe sokken en ondergoed

En aan: educatief peuterspeelgoed, zoals houten puzzels, blokken, duplo e.d. om speelgoedpakketjes van te maken.
Graag brengen maandag tussen 12.00 en 13.00, Joseph Haydnlaan, Utrecht.


– Inzet voor het Leger des Heils
Het Leger des Heils is erg hard op zoek naar vrijwilligers. De nood is hoog! Heb je vrije tijd en wil je deze inzetten, bijv een aantal uur of een dag. Kijk op de site; http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/vacatures/vrijwilliger-kledingsortering.html

Deel goede ervaringen en leer van elkaar!

We vinden het fijn te horen wat de kerken doen! Als u ons van uw inzet op de hoogte wilt stellen kan dat via een van onderstaande mailadressen. Blijf voor een actueel overzicht de site

www.welkominutrecht.nu in de gaten houden. Ook kerken en het Leger des Heils plaatsen daar hun oproepen voor vrijwilligers.

Hartelijke groet,

Leon Bal, USRK , dsleonbal@filternet.nl
Ageeth Weelink namens Leger des Heils Utrecht en Diaconaal platform Utrechtinfo@dputrecht.nl