Informatiebrief kerken, voor inzet voor vluchtelingen nr. 7

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties,   We willen u graag weer informeren over de opvang die wordt geboden aan vluchtelingen in Utrecht en hoe we hier als kerken ons steentje aan kunnen bijdragen.   Wat gebeurt er veel moois!…

Informatiebrief inzet kerken voor vluchtelingen Utrecht, nr.6

Het Leger des Heils i.s.m. het Diaconaal Platform Utrecht (DPU) en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK): – aanspreekpunt en doorgeefluik voor informatie die bekend is bij het COA, de gemeente Utrecht, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis, – de…

Informatiebrief inzet kerken voor vluchtelingen Utrecht, nr.5

Het Leger des Heils i.s.m. het Diaconaal Platform Utrecht (DPU) en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK): – aanspreekpunt en doorgeefluik voor informatie die bekend is bij het COA, de gemeente Utrecht, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis, – de…