INFORMATIEBRIEF KERKEN VOOR INZET VOOR VLUCHTELINGEN, NR. 9

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties, Met deze informatiebrief willen we u uitnodigen voor twee ontmoetingen en u weer informeren over de opvang die wordt geboden aan vluchtelingen op Kanaleneiland in Utrecht en hoe we als kerken ons steentje bijdragen….