Voorjaarsbijeenkomst platform 28 mei

Het thema van de avond is, vernieuwend welzijn! De gemeente Utrecht heeft gekozen voor een nieuwe aanpak van het welzijnswerk. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op vrijwillige inzet van burgers. Een medewerker van de gemeente Utrecht van de Dienst…

Dragende bewoner worden in Overvecht

Eind 2012 start de bouw van Woonwerkvoorziening (wwv) Parana. In een nieuw gebouw van vijf verdiepingen (naast het politiebureau aan de Paranadreef) worden diverse vormen van begeleid en zelfstandig wonen en bedrijvigheid voor uiteenlopende doelgroepen gerealiseerd. Parana biedt een evenwichtige…

Aanbod; Juridische bescherming van minima

Vrijwel  iedereen in Nederland heeft het grondrecht om op bijstandsniveau te leven. Daarom geldt er een bescherming tegen beslaglegging en inhouding op loon en uitkering tot ongeveer 90% van de in de specifieke situatie geldende bijstandsnorm (de zgn. beslagvrije voet)….

Welkom!

Welkom!

In het Diaconaal Platform Utrecht willen we als betrokken organisaties en kerken ons verenigen om in navolging van Christus samen te werken aan het welzijn van de stad en haar inwoners.
We willen kennis en informatie uitwisselen en initiatieven ontplooien om…

DPU Nieuwsbrief 9 – januari 2013

DPU Nieuwsbrief 9 – januari 2013

2012 is het jaar geweest waarin we als Diaconaal Platform Utrecht (DPU), het werk van het platform een nieuwe impuls hebben kunnen geven. Het voorstel om hiervoor een betaalde kracht aan te stellen bleek tijdens de voorjaarsbijeenkomst nog een brug…

Grote inzamelingsactie voor voedselbanken in Utrecht

Grote inzamelingsactie voor voedselbanken in Utrecht

UTRECHT – Op 11 november, de dag van Sint Maarten, bestaat het Diaconaal Platform Utrecht (DPU) drie jaar. Het DPU ‘viert’ zijn 3e verjaardag met een inzamelingsactie voor de voedselbanken in Utrecht. Kerken zijn we nauw betrokken bij de voedselbanken…