Welkom!

Welkom!

In het Diaconaal Platform Utrecht willen we als betrokken organisaties en kerken ons verenigen om in navolging van Christus samen te werken aan het welzijn van de stad en haar inwoners.
We willen kennis en informatie uitwisselen en initiatieven ontplooien om mensen bij elkaar te brengen. Het Diaconaal Platform Utrecht wil op deze manier bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke problemen in Utrecht.
Ook willen we als Makelpunt de kerken verbinden met de nood in onze stad en aanspreekpunt  zijn voor wie hulp nodig heeft.We willen als kerken en organisaties in Utrecht na denken over maatschappelijke thema’s. Onderwerpen als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en eenzaamheid staan op de agenda van het platform.
De bedoeling is om zoveel als mogelijk samen te werken met de gemeente Utrecht en andere organisaties. Voor de gemeente betekent het dat er een duidelijk aanspreekpunt ontstaat voor het contact met de kerken.
Op de naamdag van de Utrechtse schutspatroon Sint Maarten (11 november 2009) is het platform officieel opgericht. In het verhaal van Sint maarten die zijn mantel deelde met hem die niets had, zien wij als kerken een voorbeeld van onze rol in de stad Utrecht. Meer informatie over het verhaal van sint maarten is te vinden via deze link.
Het platform wordt momenteel aangestuurd door een stuurgroep.  De leden vertegenwoordigen de  lidkerken en organisaties.