Uitnodiging informatie en brainstormavond vrijdag 13 november

Uitnodiging informatie en brainstormavond

vrijdag 13 november, 19.45 uur

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties, vrijwilligers, kerkleden en andere betrokkenen bij de zorg voor vluchtelingen in Utrecht,

Graag willen we u uitnodigen voor een informatie en brainstormavond i.v.m. de opvang van vluchtelingen in de wijk Kanaleneiland.

Nieuwe opvang op Kanaleneiland

Vanaf 23 november komen er 500 vluchtelingen die opvang krijgen in de wijk Kanaleneiland. Het zal opnieuw gaan om mannen alleen, maar nu ook om gezinnen. We willen u graag weer informeren over de opvang die wordt geboden aan vluchtelingen in Utrecht en hoe we hier als kerken ons steentje aan kunnen bijdragen.
Terugblik
Als kerken hebben we ons bij de eerste opvang ingezet, samen met heel veel andere organisaties en vrijwilligers om de vluchtelingen te ondersteunen die in de Beatrixhal werden opgevangen. Daarvoor organiseerden we diverse activiteiten, die leidden tot mooie ontmoetingen en een mooi gebaar van welkom in Utrecht.

 

dankbaar afscheid van Utrecht

Nieuwe plannen

Vanuit verschillende kerken horen we dat ze nu ook, bij deze nieuwe opvang op Kanaleneiland
deze ondersteuning graag willen bieden. Ook hebben de vrijwilligers die nu al betrokken waren aangegeven zich graag weer in te zetten. Dit willen we graag bij elkaar brengen en samen met u nadenken wat we in Kanaleneiland kunnen doen. Daarom nodigen wij u van harte uit op onze informatie- en brainstormavond op vrijdag 13 november, inloop 19.45 uur, start avond om 20.00 uur. Adres: van Kleffenslaan 1, 3527CM UTRECHT.

Wij hopen u daar te ontmoeten. Mocht u niet in de gelegenheid zij om te komen, misschien is er iemand anders uit uw gemeente/gemeenschap, die wel aanwezig kan zijn? Wij informeren u graag ook achteraf per email. Stelt u dat op prijs, laat dat ons dan weten.

Hartelijke groet,

Leon Bal                                   Ageeth Weelink

USRK                                        namens Leger des Heils Utrecht en Diaconaal Platform Utrecht

dsleonbal@filternet.nl                  info@dputrecht.nl