Informatiebrief inzet kerken voor vluchtelingen Utrecht, nr.4

4e informatiebrief voor de kerken in de gemeente Utrecht

Opvang en zorg voor vluchtelingen in het Beatrixgebouw

9 november 2015

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties,

We willen u graag weer informeren over de opvang die wordt geboden aan vluchtelingen in Utrecht en hoe we hier als kerken ons steentje aan kunnen bijdragen.

Vertrek uit de Beatrixhal
Het afgelopen weekend zijn de mannen die verbleven in de Beatrixhal vertrokken.  Zij gaan nu naar Wassenaar en worden daar opgevangen. Er zijn veel blijken van dankbaarheid geweest van de vluchtelingen. Ze hebben het goed gehad. Het is fijn dat we dat met inzet van heel veel mensen mogelijk is gemaakt. Er is zo een netwerk gevormd van mensen, die vrijwillig wilden bijdragen aan activiteiten, zodat er ontspannen momenten waren, er lekker gegeten werd, de mannen werden voorzien van kleding etc etc.

Afgelopen weken
We hebben ook als kerken hieraan een bijdrage mogen leveren. Bijzonder hoe we dit samen konden doen. Heel veel dank voor je inzet! We willen graag een aantal dingen noemen.
Als je activiteit niet staat genoemd dan horen we het graag. Het is mooi om dit te delen!

– De inloop in de Wijkplaats is ook de afgelopen weken georganiseerd en goed bezocht, met inzet van heel veel mensen uit diverse kerken.
– Er is weer een Come&Eat georganiseerd o.a. door Present met een grote deelname van veel gasten uit Utrecht.
– Er is gesport met inzet van coaches van het Leger des Heils
– De Oranje Kapel heeft een maaltijd georganiseerd samen met andere kerken in Zuilen.
– ‘Life Word Christian Center’ heeft een maaltijd georganiseerd.
– Een aantal kerken hebben vluchtelingen wekelijk gehaald op zondag voor hun diensten.
– Er is twee keer per week een Walk&Talk georganiseerd.
– De Marekerk heeft afgelopen vrijdag een Eat&Meat&Music aangeboden aan de vluchtelingen.
– De Jacobikerk heeft ook een maaltijd georganiseerd.

Nieuwe locatie
Al ruim een week is bekend dat er een nieuwe locatie voor opvang komt voor vluchtelingen. De locatie is gevestigd in Kanalen eiland, in een oud schoolgebouw aan de Amerikalaan. Daar zullen ook weer 500 mensen worden opgevangen, waarschijnlijk ook gezinnen. Deze locatie is voor een periode van een half jaar.

Info avond
We willen graag een avond beleggen met kerken in Kanaleneiland en iedereen die zich tot nu toe heeft ingezet, en wil inzetten om samen na te denken over wat we willen doen voor de vluchtelingen in Kanaleneiland. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging, maar noteer in uw agenda: vrijdag 13 november. Inloop 19.45 uur, start avond om 20.00 uur. Adres: van Kleffenslaan 1, 3527CM UTRECHT

Dankbaarheid
De mannen die we ontmoetten in de inloop in de Wijkplaats vroegen of we hen konden helpen om de burgemeester te bedanken. Nou dat is gelukt…. de onderstaande foto en brief spreken voor zich.

 

 

Persoonlijk

Wij zijn als coördinatoren dankbaar voor hoe deze eerste fase van opvang in Utrecht is verlopen en de inzet die we in gezamenlijkheid met vele partners hebben mogen doen. Bedankt voor de fijne samenwerking! Hopelijk mogen we ook op u rekenen voor de nieuwe uitdaging op Kanaleneiland. Mooi werk voor de vluchtelingen, maar ook verrijkend voor onszelf. De ontmoetingen met de vluchtelingen raken ons. Hun verhalen laten ons niet los. Des te meer raken we overtuigd, dat ons werk een antwoord is op de A/ander die op onze weg gekomen is.

 

Hartelijke groet,
Leon Bal                                   Ageeth Weelink

USRK                                        namens Leger des Heils Utrecht en Diaconaal Platform Utrecht

dsleonbal@filternet.nl                  info@dputrecht.nl