Informatiebrief inzet kerken voor vluchtelingen Utrecht, nr.5

Het Leger des Heils i.s.m. het Diaconaal Platform Utrecht (DPU) en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK):

– aanspreekpunt en doorgeefluik voor informatie die bekend is bij het COA, de gemeente Utrecht, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis,

– de behoefte van de vluchtelingen bekend maken bij de Utrechtse kerken,

– coördinatie en aansturing van het aanbod van kerken naar het COA en de gemeente Utrecht.

 

 

5e informatiebrief voor de kerken in de gemeente Utrecht

Opvang en zorg voor vluchtelingen op Kanaleneiland

24 november 2015

 

 

 

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties,
We willen u graag weer informeren over de opvang die wordt geboden aan vluchtelingen in Utrecht en hoe we hier als kerken ons steentje aan kunnen bijdragen.

 

 

Tussen periode
Momenteel bevinden we ons nog in een ’tussen periode’ tussen de eerste opvang in de Beatrixhal en de nieuwe opvang aan de Amerikalaan die deze week gaat starten.

Het is fijn om even een paar weken te hebben om terug te kijken, te evalueren met alle organisaties waar we mee samenwerken en ook met de kerken over onze inzet samen.

We gebruiken de tijd ook om de nieuwe opvang en ons aanbod aan de nieuwe groep vluchtelingen voor te bereiden. Het is goed dat we deze tijd hebben want een nieuwe wijk, geeft weer veel nieuwe opties en vraagt om ook weer heel wat afstemming, planning etc.

 

Informatie-bijeenkomst op vrijdagavond 13 november

Om met de nieuwe wijk en iedereen vanuit de kerken af te stemmen hebben we vrijdagavond 13 november een overleg gehad, in het huis van Vrede, op Kanaleneiland. Er waren ruim 40 mensen aanwezig, een vertegenwoordiging van wel ruim 20 verschillende kerkengenootschappen en christelijke organisaties!  Het is goed om zoveel betrokkenheid te zien en ook met elkaar nieuwe plannen te kunnen maken. We hebben teruggekeken naar de activiteiten die we hebben aangeboden bij de eerste opvang en nagedacht wat we graag opnieuw willen aanbieden.

We denken op dit moment aan;
– de inloop
– Walk en Talk
– maaltijden (bij mensen thuis, of op een eigen locatie voor grotere groepen)
– sporten
– taalondersteuning

We zijn nu aan het kijken met kerken in de wijk welke plekken we kunnen gebruiken. We verwachten dat dit binnen een paar dagen geregeld is. Dan gaan we de activiteiten plannen en informeren we u graag hoe en wanneer u kunt bijdragen aan de activiteiten.


Overig aanbod

Wij zijn niet de enigen die nadenken over een aanbod voor de vluchtelingen. We maken deel uit van een groter geheel van organisaties en mensen van goede wil die daaraan bijdragen. Veel daarover kunt u teruglezen op de website www.welkominutrecht.nu. Het is prachtig hoe Utrechters van verschillende komaf en verschillende (levensbeschouwelijke) achtergronden elkaar zo goed weten te vinden, om het aanbod voor de vluchtelingen op elkaar af te stemmen. Een bijzonder woord van dank en waardering voor de gemeente Utrecht, die met speciaal hiervoor vrijgestelde beleidsmedewerkers bijdraagt aan de coördinatie hiervan. Uit het overige aanbod willen we één initiatief in deze brief belichten. Dat is van New Dutch Connections.

 

Good Practice – ter inspiratie : New Dutch Connections

Wij allemaal en ook de vluchtelingen denken na over de toekomst. Voor de vluchtelingen is dit een onzekere factor. New Dutch Connections is een organisatie die graag met de vluchtelingen wil werken aan hun toekomst. Hiervoor zoeken ze maatjes die de jongeren die ze opleiden willen ondersteunen. Zie de website www.newdutchconnections.nl en de bijlage, voor meer informatie. Het maatje zijn is een waardevolle investering voor de toekomst voor de vluchtelingen.

 

En nu wij…
We komen op korte termijn met een overzicht van wanneer we welke activiteit kunnen aanbieden. We hopen weer op uw enthousiaste medewerking. Ook wordt er druk gewerkt aan de eerste kleding uitgifte van Rode kruis, Ulu-Moskee met veel vrijwilligers en Leger des Heils samen.
Naast voorbeelden van activiteiten die wij geven, kunt u natuurlijk ook als kerk of organisatie zelf weer activiteiten organiseren. Wij helpen u graag om van een idee tot een geslaagd initiatief te komen! Neem daarvoor contact met ons op via info@dputrecht.nl.

Om u goed te kunnen informeren is het ook erg belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van wat u gaat organiseren. Onze ervaring is dat het ook goed is, van elkaar te weten wat er georganiseerd wordt, om te voorkomen dat er activiteiten op dezelfde uren en dagen worden aangeboden, die zo met elkaar ‘concurreren’. Het mooiste is natuurlijk als we onze activiteiten over de week kunnen verspreiden, en ook voor een variatie aan activiteiten kunnen zorgen. Houdt ons dus op de hoogte!
Kerst
En dan is het ook nog bijna Kerst… Een van de activiteiten die werd genoemd tijdens de informatiebijeenkomst die we alvast apart willen benoemen is Kerst. De eerste plannen zijn dat we kerstavond graag met de groep naar een grote viering willen gaan, dus zo veel mogelijk samen. Voor eerste Kerstdag lijkt het ons mooi als er kerken zijn die mensen willen uitnodigen. U kunt ons mailen als u dat wilt.
Tot slot

Met vertrouwen en goede hoop gaan wij de nieuwe periode tegemoet. Wij geloven dat wij met elkaar een betekenisvol gebaar van gastvrijheid kunnen maken. Deze maand laten wij ons inspireren door wat er in het huis-van-brood, Bethlehem, gebeurde. Tweeduizend jaar geleden. Of ook nu?

 

Hartelijke groet,
Leon Bal                                   Ageeth Weelink

USRK                                        namens Leger des Heils Utrecht en Diaconaal Platform Utrecht

dsleonbal@filternet.nl                  info@dputrecht.nl