Informatiebrief inzet kerken voor vluchtelingen Utrecht, nr.6

Het Leger des Heils i.s.m. het Diaconaal Platform Utrecht (DPU) en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK):

– aanspreekpunt en doorgeefluik voor informatie die bekend is bij het COA, de gemeente Utrecht, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis,

– de behoefte van de vluchtelingen bekend maken bij de Utrechtse kerken,

– coördinatie en aansturing van het aanbod van kerken naar het COA en de gemeente Utrecht.

 


6e informatiebrief voor de kerken in de gemeente Utrecht

Opvang en zorg voor vluchtelingen op Kanaleneiland

2 december 2015

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties,

 

We willen u graag weer informeren over de opvang die wordt geboden aan vluchtelingen in Utrecht en hoe we hier als kerken ons steentje aan kunnen bijdragen. Dit keer is de brief vooral van praktische aard, met info en vacatures voor diverse activiteiten.
Ook zijn er twee uitnodigingen waarbij we u van harte welkom heten!
Activiteiten voor de nieuwe opvang

De activiteiten op en rond de nieuwe opvang in Kanaleneiland krijgen vorm. Er is al heel veel aanbod voor de komende periode, geweldig dat we zo’n doorstart kunnen maken.

Er zijn vaste activiteiten ingepland maar ook eenmalige activiteiten die door kerken of groepen worden aangeboden. We krijgen zelfs verzoeken van scholen binnen die graag wat willen doen!

Om helder te maken wat er wanneer gevraagd wordt hebben we een activiteitenoverzicht gemaakt.
Deze vindt u onderaan de brief. Voor diverse activiteiten is ook uw hulp gewenst. Ook staat vermeldt hoe u zich kan aanmelden.

 

We zijn daarnaast ook op zoek naar;

– iemand die een inloop op de maandagochtend /- middag wil coördineren. Diverse activiteiten zijn daarbij mogelijk.

– dinsdagavond, is er een ruimte beschikbaar, waar een activiteit georganiseerd kan worden.

– donderdagmiddag, is dezelfde ruimte ook beschikbaar

Als je voor een van de dagdelen een activiteit wilt aanbieden, laat het dan zeker weten. Je kunt denken aan een kinderprogramma, een breiclub, er is veel mogelijk.
Neem hiervoor contact op met het mailadres info@dputrecht.nl

 

Gebedsbijeenkomst

We willen op dinsdagavond 8 december een gezamenlijke gebedsavond houden om samen met en voor de vluchtelingen te bidden. We zullen de vluchtelingen hier ook voor uitnodigen.

We heten u van harte welkom. De inloop is vanaf 19.45 uur en de avond start om 20 uur.
Locatie van de bijeenkomst is Triomfatorkerk, Marco pololaan 185, Utrecht.

 

Advent worship

Een week later op 15 december is er een advend worship avond in de Triomfatorkerk.
Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage bij deze brief. Voor deze avond moet u zich vooraf opgeven.

 

Kerstavond

Kerstavond willen we graag met de vluchtelingen samen vieren in de Jacobikerk. Het Leger des Heils organiseert daar de jaarlijkse kerstnachtdienst waar we van harte welkom zijn.
We zoeken nog mensen die willen helpen met het vervoer naar de kerk en met het verzorgen van warme chocolademelk voor de dienst. Wil je helpen dan kan je je aanmelden via info@dputrecht.nl

 

Ondersteuning van het werk (zullen we dit noemen in de brief?)

Het Leger des Heils maakt de inzet van de coördinatie van het werk mogelijk. Hiervoor heeft ze steun gevraagd van de USRK, die dit heeft voorgelegd aan haar lidkerken.
Mocht u ook willen bijdragen dan kunt u een mail sturen aan dsleonbal@filternet.nl

Boven alles hopen we dat u bidt voor het werk. We zien hoe voorspoedig het werk verloopt en daarin merken we ook uw steun in het gebed!

 

Een plek bieden

We zijn erg blij dat we zo als kerken een plek kunnen bieden, ook in samenwerking met andere organisaties, aan mensen voor wie geen (vaste) plek is op deze aarde. In de kersttijd, waarin we denken aan de geboorte van Jezus, die zelf als kind ook ondervond dat er geen plek was, komt vaak de tekst boven uit de bijbel uit Hebreeën 13. Hierin staat dat sommige zonder het te weten engelen hebben geherbergd.
We hopen en bidden dat er veel bijzondere ontmoetingen mogen plaats vinden.

 

Hartelijke groet,

 

Leon Bal                                   Ageeth Weelink

USRK                                        namens Leger des Heils Utrecht en Diaconaal Platform Utrecht

dsleonbal@filternet.nl                  info@dputrecht.nl

Activiteitenoverzicht vluchtelingen Kanaleneiland
Activiteit wanneer hulp gezocht voor aanmelden via
Inloopactiviteiten Maandagochtend / middag – coördinator van de inloop
– koffie / thee schenken en div. spel of andere activiteiten
info@dputrecht.nl
Taalklas Maandagoverdag – ondernemende coördinator die dit wil opzetten kimvanwilligen@live.nl
       
Lunch Dinsdag 11-13 uur – thee schenken en het voeren van gesprekken kimvanwillegen@live.nl
Taalklas Dinsdagavond – ondernemende coördinator die dit wil opzetten kimvanwillegen@live.nl
       
Inloopactiviteiten Woensdagochtend – koffie / thee schenken en div. spel of andere activiteiten info@dputrecht.nl
Vrouwen fit groep Woensdagochtend 09-10.00 uur Nvt nvt
Kindertekenles Woensdag

15.30 – 16.30 uur

– vrijwilliger voor ondersteuning kimvanwillegen@live.nl
       
Inloopactiviteiten Vrijdagavond

18.30 -21 uur

– koffie / thee schenken en div. spel of andere activiteiten info@dputrecht.nl
       
Walk en talk Zaterdagmiddag
15-17 uur
– voeren van een goed gesprek tijdens een wandeling vissermekking@gmail.com