Informatiebrief kerken, voor inzet voor vluchtelingen nr. 7

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties,

 

We willen u graag weer informeren over de opvang die wordt geboden aan vluchtelingen in Utrecht en hoe we hier als kerken ons steentje aan kunnen bijdragen.

 

Wat gebeurt er veel moois!

We zijn erg blij om te zien wat er allemaal gebeurd aan mooie activiteiten. We denken aan de verschillende inloopmomenten die er zijn geweest in de Triumfathorkerk, de activiteiten bij Huis van Vrede, eigen initiatieven van groepen of kerken. Bijeenkomsten met bezoekersaantallen tot wel bijna 100 gasten uit de noodopvang. Ook zijn we erg dankbaar voor een gebedsbijeenkomst die we konden houden 8 december. Het was bijzonder om samen stil te zijn, ieders bijdrage te horen en samen God te vragen om hulp in de hulpeloosheid die we zien. Maar ook om te danken dat Gods liefde zichtbaar is in de mensen die we ontmoeten.

Bereikbaarheid en coördinatie
De komende vakantieperiode gaan we zeker door met het aanbieden van activiteiten en tegelijk is de aanpak wat anders. Ageeth is via het mailadres info@dputrecht.nl  twee weken niet bereikbaar, maar Leon zal wel bereikbaar zijn voor overleg in nood op zijn emailadres.

Activiteiten voor de komende weken

  • De inloop op de woensdagen gaat door. Als je wilt deelnemen kan je dat melden, via info@dputrecht.nl. De ontmoetingen zijn erg waardevol.
  • In Huis van Vrede, gaat de wekelijkse lunch op dinsdag door.
  • Kerstavond hebben we gekozen om aan te sluiten bij de viering van de ICF, dit in tegenstelling tot een eerder bericht.

Er is ook een viering van het Leger des Heils in de Jacobikerk, voor daklozen en ontheemden, maar de Kerstnachtviering van ICF voorziet ook in vertalingen en sluit daardoor beter aan bij de vluchtelingen. Adres van de viering is Hendrika van Tussenbroeklaan 1A, 3533 ZS Utrecht. De inloop van de viering is vanaf 20 uur.
De viering in de Jacobikerk van het Leger des Heils start om 22 uur.

  • Kerstvieringen; als u vluchtelingen uit de noodopvang wil uitnodigen voor een Kerstviering in uw kerk, dan wordt dit zeer op prijs gesteld! U kunt dit doen door de viering als een activiteit aan te melden in de opvang. Dit kan via deze link;  http://uvoorvluchtelingen.nl/initiatief-aanmelden/ We weten niet hoeveel vraag hier naar zal zijn, maar we hopen dat iedereen kerst kan vieren wie dat wil.
  • 27december is er weer een ‘Come and Eat’. Als je mensen wilt uitnodigen bij jou thuis. Kijk dan op deze link; http://www.eetmee.nl/come-and-eat-utrecht

 

Ondersteuning van het werk

Het Leger des Heils maakt de inzet van de coördinatie van het werk mogelijk. Hiervoor heeft ze steun gevraagd van de USRK. De USRK vraagt haar lidkerken om een extra bijdrage om dit mogelijk te maken. We hopen ook op uw bijdrage, u kunt daarvoor een mail sturen aan dsleonbal@filternet.nl.

Boven alles hopen we dat u in deze kerstperiode thuis en in uw kerken bidt voor het werk. We zien hoe voorspoedig het werk verloopt en daarin merken we ook uw steun in het gebed!


Vacatures en mailadres
Mocht u willen helpen bij een van de activiteiten dan verwijzen we graag naar onze vorige brief. Daarin hebben we een overzicht gegeven van de vacatures die (ook nu nog grotendeels) open staan.

 

Hartelijke kerstgroet!

Wij wensen u allemaal hele fijne kerstdagen. Het volgende gedicht benoemt in alle eenvoud, hoe wij licht kunnen brengen voor elkaar.  In het goede werk voor de vluchtelingen, werken wij samen met mensen die misschien Jezus niet kennen, maar wij vinden elkaar in een gezamenlijk verlangen om goed te doen. Om waar het duister is, een licht te ontsteken.

 

 

 In het begin zei God:

Licht moet er komen,

want het is hier te donker!

En er was licht.

 

Later zei God:

Iemand moet het uitleggen,

want mensen snappen het niet!

En na wat mooie woorden

ging hun een licht op.

 

Er kwamen mensen,

die vonden het leven te zwaar

en de wereld te slecht!

Alles moest beter.

En ook zij brachten licht.

 

Toen kwam er een kleintje,

een kindje, goed en waar!

Alles werd beter, de mensen begrepen

hoe zij licht konden zijn voor elkaar.

 

Ze noemden hem kerstkind,

Messias en Jezus,

Soms God en ook Geest,

Hun koning en Heer.

Maar hoe het ook zij,

hoe Hij ook heette,

ze bedoelden het goed,

en Hij nog veel meer.

 

Marloes Meijer

 

 

Hartelijke groet,

 

Leon Bal                                   Ageeth Weelink

USRK                                        namens Leger des Heils Utrecht en Diaconaal Platform Utrecht

dsleonbal@filternet.nl                  info@dputrecht.nl

(Komende twee weken wordt dit mailadres niet gelezen)