Informatiebrief kerken inzetvoor inzet vluchtelingen, nr. 8

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties,

We willen u graag weer informeren over de opvang die wordt geboden aan vluchtelingen in Utrecht en hoe we hier als kerken ons steentje aan kunnen bijdragen.

Nieuwe opvang locaties

De afgelopen week kwam in het nieuws dat er een vervolglocatie bekend is voor wanneer de opvang in Kanaleneiland stopt (mei 2016). Dit is in de wijk Overvecht.
Ook is bekend dat er een uitbreiding komt van het AZC op de Joseph Heydenlaan, o.a. in het gebouw van de PKN, en dat er een nieuwe tweede AZC komt in het Pieterbaancentrum

Meer info staat in deze link.
De nieuwe locaties, met name in Overvecht stuiten op nogal wat weerstand. De wijk kent ook veel problemen en dat blijkt ook uit de reacties. Deze getuigen van veel angst! Er zijn oproepen tot geweld, waarbij de toon erg onmenselijk is.
Het is goed dat we bidden om een goede uitkomst in deze situatie. Ook denken we na hoe we een positief geluid vanuit onze ervaringen kunnen laten horen. Hierover informeren we jullie als we meer weten.
Ook gaan we nadenken hoe we straks in de nieuwe wijk als kerken weer een vervolg kunnen geven aan het mooie werk wat we doen!

Activiteiten en vacatures
De activiteiten waar we mee bezig zijn beginnen steeds meer vorm te krijgen. Zoals de inloopmomenten in de Triumfathorkerk, en de activiteiten bij Huis van Vrede.
Sommige krijgen een nieuwe invulling, zoals de inloop op woensdag, dit wordt een soort school met lessen die de vluchtelingen aan elkaar geven. Er komen ook nieuwe activiteiten bij;
– Er wordt gestart met een breiles, in de opvanglocatie op donderdagavond.
– Vanaf volgende week starten we met een inloop op maandag.
– De taallessen worden ook verder uitgebreid.
Er zijn nog diverse vacatures, om dit allemaal goed te organiseren. In de bijlage staat een overzicht!

Buddy’s
Er worden de nodige contacten opgedaan in het werk wat we doen. Dit bespraken we in een overleg met de gemeente Utrecht en andere partijen. De meerwaarde zijn we ook vooral in het een op een contact. We willen samen dit buddy systeem graag aanbevelen. Dus wissel gerust je gegevens uit met een van de vluchtelingen, en spreek met elkaar af en ontmoet elkaar.
Ondersteuning van het werk

Het Leger des Heils maakt de inzet van de coördinatie van het werk mogelijk. Hiervoor heeft ze steun gevraagd van de USRK, die dit heeft voorgelegd aan haar lidkerken.
Mocht u ook willen bijdragen dan kunt u een mail sturen aan dsleonbal@filternet.nl

Boven alles hopen we dat u bidt voor het werk. We zien hoe voorspoedig het werk verloopt en daarin merken we ook uw steun in het gebed!

Hartelijke groet,

Leon Bal,
USRK,  dsleonbal@filternet.nl

Ageeth Weelink,
namens Leger des Heils Utrecht en Diaconaal Platform Utrecht
info@dputrecht.nl