Informatiebrief kerken inzet voor vluchtelingen, nr. 11

11e informatiebrief voor de kerken in de gemeente Utrecht

Opvang en zorg voor vluchtelingen op Kanaleneiland

21 april 2016

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties,

Met deze informatiebrief willen we u weer informeren over de opvang die wordt geboden aan vluchtelingen in Utrecht en hoe we als kerken ons steentje bijdragen.


Opvang Kanaleneiland stopt deze week
De opvang aan de Marco pololaan in Kanaleneiland is eerder dan gepland gestopt. De opvang zou door gaan tot 1 mei maar is op 15 april al beëindigd.

De meeste van de vluchtelingen zijn vorige week al vertrokken. Dit kwam voor de vluchtelingen maar ook voor de vrijwilligers erg onverwacht. Er waren nog laatste avonden gepland, die niet konden doorgaan en ook vooral voor de persoonlijke contacten die waren ontstaan was het onverwachtse vertrek onprettig. Veel mensen hebben niet eens afscheid kunnen nemen van elkaar. De meeste mensen zijn vertrokken naar Leiderdorp, Lelystad en Zeist.

Slotavond Kanaleneiland
Dit betekent ook dat onze activiteiten zijn afgerond in Kanaleneiland. Vorige week zijn deze voor de laatste keer georganiseerd.
We willen om onze gezamenlijke inzet te benadrukken en om elkaars verhalen te horen een slotavond organiseren. Iedereen die heeft bijgedragen, maar ook u die misschien benieuwd bent naar wat er is gedaan, of wat u kunt doen willen we van harte uitnodigen voor deze avond op;
12 mei
Locatie; Marco pololaan 115-117
Welkom vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur
We willen samen terugkijken naar wat we hebben gedaan, maar ook informatie geven over mogelijkheden voor inzet voor vluchtelingen in het asielzoekerscentrum (AZC) (wat wordt uitgebreid), statushouders die komen wonen in de wijk, en de nieuwe opvang voor vluchtelingen in Overvecht.

In de bijlage vindt u een uitnodiging voor deze avond.

Ook vindt u in de bijlage een bedankje van de burgemeester voor de geleverde inzet!

Vervolg na Kanaleneiland
Zoals hierboven al vermeld staat, is na de opvang van de vluchtelingen in Kanaleneiland er nog weer veel nieuwe inzet mogelijk voor de vluchtelingen.

* Het aantal plekken bij het huidige AZC wordt uitgebreid. De buurt is aan het nadenken hoe ze deze mensen welkom kunnen heten en wat ze voor hen kunnen betekenen. Hierbij zijn twee ervaren vrijwilligers vanuit de kerken betrokken, die ons informeren wat we kunnen doen hierbij.
Ook wij houden u op de hoogte! Een aantal mensen die in Kanaleneiland wonen  heeft aangegeven graag in hun eigen buurt wat te blijven doen. Dit zou een mooie invulling kunnen zijn.

* Statushouders die naar de wijk komen. Mensen die een verblijfsvergunning krijgen, krijgen een eigen woning. Een aantal kerken is actief met stichting Gave betrokken bij de steun aan deze mensen. Zo zijn in de wijk Overvecht en Zuilen al 10 gezinnen geholpen vanuit kringen uit een aantal kerken. We volgen dit traject en houden u op de hoogte, waar hulp geboden kan worden.

*
Zoals al eerder vermeldt komt er een nieuwe plek waar vluchtelingen worden opgevangen en dat is in de wijk Overvecht. De planning is dat vanaf begin augustus daar de opvang zal starten (dit is nog onzeker en al een aantal keren uitgesteld). In Overvecht zijn al een aantal kerken die nadenken over wat ze kunnen doen voor de vluchtelingen. Wij hebben contact met hen en stemmen binnenkort af hoe we samen kunnen werken met elkaar, en andere kerken vanuit Utrecht. Ook staan er een aantal ontmoetingen gepland met de gemeente Utrecht en andere organisaties om samen na te denken over onze inzet in Overvecht.

Kortom, het is een tijd van afsluiten en nieuwe mogelijkheden verkennen van wat we kunnen doen. We zijn dankbaar dat er zoveel inzet is, die ook nu al weer wordt toegezegd voor nieuwe activiteiten.

uitnodiging 10 mei
We willen u graag attenderen op de voorjaarsbijeenkomst van het Diaconaal platform in Utrecht. Deze avond staat in het teken van ontmoeting tussen kerken en de gezamenlijke inzet voor de stad. Het hoofdthema van deze avond is mensen op de vlucht, leven met of zonder status.

Ondersteuning van het werk 
Het vele werk dat de kerken en christelijke organisaties in Utrecht voor de vluchtelingen doen is heel mooi en bemoedigend, maar vraagt wel om goede aansturing en coördinatie. We zijn het Leger des Heils dankbaar dat zij Ageeth Weelink beschikbaar heeft gesteld om de coördinatie te verzorgen. Het gaat om een aantal dagdelen per week. Om dit financieel mogelijk te maken (en op langere termijn dit vol te kunnen houden), heeft ze steun gevraagd van de USRK. Vanuit het USRK doen wij een dringend beroep op u, om de begroting rond te krijgen. Dit jaar is er €24.000,= nodig voor coördinatie en projectkosten. Er is inmiddels in een paar maanden bijna €8.000,= opgehaald. Daar zijn we blij mee maar het is niet voldoende. We doen een dringend beroep op u met uw gemeenschap in gesprek te gaan, of er een éénmalig een gift gedaan kan worden, om het werk, ook als er nog extra opvangplekken zoals in Overvecht bij komen, te kunnen voortzetten.

Wij zijn verwonderd en blij over de bijzondere vorm van eendracht in de samenwerking van kerken en christelijke organisaties in Utrecht. Wilt u er aan bijdragen om dit ook voort te laten bestaan? Voor verdere informatie en de wijze waarop u ons kunt steunen, kunt u een mail sturen aan dsleonbal@filternet.nl. Boven alles hopen we dat u bidt voor het werk. We zien hoe voorspoedig het werk verloopt en daarin merken we ook uw steun in het gebed!

Hartelijke groet,

Leon Bal                                                    Ageeth Weelink

namens USRK                                         namens Leger des Heils Utrecht en

dsleonbal@filternet.nl                           Diaconaal Platform Utrecht

ageeth.weelink@legerdesheils.nl