Informatiebrief kerken inzet voor vluchtelingen, nr. 10

10e informatiebrief voor de kerken in de gemeente Utrecht

Opvang en zorg voor vluchtelingen op Kanaleneiland

11 maart 2016

Geachte kerken, geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties,

 

Met deze informatiebrief willen we u uitnodigen voor twee ontmoetingen en u weer informeren over de opvang die wordt geboden aan vluchtelingen op Kanaleneiland in Utrecht en hoe we als kerken ons steentje bijdragen.

 

Terugblik op de (M)Eat &Music op vrijdagavond 4 maart

Vrijdagavond 4 maart was een hele bijzondere avond, met inzet van vele vrijwilligers en met dank aan Kerk in Actie en de Protestantse Kerk. We hielden een maaltijd met muziek, in het restaurant van het Landelijk Diensten Centrum van de PKN. Om een duidelijk statement mee af te geven. Allereerst naar de vluchtelingen: jullie zijn welkom bij ons! Maar ook naar de politiek en de media: zo willen wij als kerken invulling geven aan de opdracht om de vreemdeling die voor de deur staat op te nemen in onze huizen en barmhartigheid te betonen. We zijn blij en dankbaar voor de vele aandacht die ervoor geweest is. Op zaterdag 5 maart stond een foto met verslag op de voorpagina van het Reformatorisch Dagblad en op p.2 van het Nederlands Dagblad. Andere media hebben er op de sociale media melding van gemaakt. Er waren in totaal 170 mensen aanwezig. De avond was erg geslaagd ook door de medewerking van een muziekgroep uit de Meern. Dit maakte de maaltijd tot een ware eat en music event!   

 
‘Geef ons heden ons dagelijks brood…’
Bij de Eat&Music viel ons enorm op hoe gretig de mensen ‘aanvielen’ op het eten. Ze vonden het heerlijk en genoten er zichtbaar van. Na afloop zond Geesje Werkman, coördinator vluchtelingenzorg voor Kerk in Actie, ons een foto van het dagelijks voedsel pakket dat de vluchtelingen in de noodopvang iedere dag ontvangen. Een half jaar eten uit de magnetron. Geen wonder dat ze zo genoten van onze maaltijd.


Drie uitnodigingen:
 

Vrijwilligersontmoetingsdag

Op 18 maart houdt Kerk in Actie van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland een landelijke bijeenkomst voor vrijwilligers, die zich lokaal inzetten voor vluchtelingen in AZC’s, noodopvang, crisisopvang en statushouders. De dag wordt gehouden in de Mattheuskerk, Hendrika van Tussenbroeklaan 1A, 3533 ZS UTRECHT. Het programma begint om 10.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 09.30 uur) en duurt tot ca. 16.00 uur. Na afloop is er nog gelegenheid tot doorpraten met elkaar onder het genot van een nootje en een drankje.

Doel van de dag is ondersteuning, ontmoeting en uitwisseling van ideeën en ervaringen. Aan het programma werken ook enkele deskundige vluchtelingen mee.

Ds. Marieke Sillevis-Smit van Villa Vrede, Utrecht, is dagvoorzitter en ds. Leon Bal, coördinator vluchtelingenzorg Utrecht, zal de dagopening verzorgen. Een prachtige gelegenheid om andere vrijwilligers uit heel Nederland te ontmoeten en  inspiratie op te doen.

Meer informatie en hoe u zich kan aanmelden staat in de bijlage bij deze brief. Let wel aanmelden kan tot 15 maart.

Herdenking van de start van de Syrische revolutie
(een uitnodiging op verzoek)

Voortgaand gebed om vrede – georganiseerd door de Syrische vluchtelingen
Doe vrijdag 18 Maart met ons mee aan de herdenking van het Syrische conflict die al 5 jaar geleden is begonnen. Het doel van deze herdenking is om mensen van de situatie bewust te maken. Iedereen is welkom.

Er wordt geschat dat er sinds het begin van de revolutie in maart 2011 meer dan 470.000 mensen gedood zijn, er meer dan 5 miloen Syriers zijn gevlucht en van de mensen die op dit moment nog in Syrie veblijven wordt geschat dat 40% intern is verdreven.

Doe met ons mee, en licht op deze avond een kaarsje op voor vrede in Syrie. Laten we onze solidariteit tonen met de mensen uit Syrie, onze bewustwording vergroten van de ellende die de mensen uit Syrie meemaken en de mensen die gevlucht zijn naar Nederland hebben meegemaakt. We zullen kaarsen opsteken, een paar minuten stil zijn, naar Syrische muziek luisteren en verhalen delen. Doe vrijdag 18 Maart met ons mee aan de herdenking van het Syrische conflict die al 5 jaar geleden is begonnen. Het doel van deze herdenking is om mensen van de situatie bewust te maken. Iedereen is welkom.

Er wordt geschat dat er sinds het begin van de revolutie in maart 2011 meer dan 470.000 mensen gedood zijn, er meer dan 5 miloen Syriers zijn gevlucht en van de mensen die op dit moment nog in Syrie veblijven wordt geschat dat 40% intern is verdreven.

Doe met ons mee, en licht op deze avond een kaarsje op voor vrede in Syrie. Laten we onze solidariteit tonen met de mensen uit Syrie, onze bewustwording vergroten van de ellende die de mensen uit Syrie meemaken en de mensen die gevlucht zijn naar Nederland hebben meegemaakt.

We zullen kaarsen opsteken, een paar minuten stil zijn, naar Syrische muziek luisteren en verhalen delen.Doe vrijdag 18 Maart met ons mee aan de herdenking van het Syrische conflict die al 5 jaar geleden is begonnen. Het doel van deze herdenking is om mensen van de situatie bewust te maken. Iedereen is welkom.

Er wordt geschat dat er sinds het begin van de revolutie in maart 2011 meer dan 470.000 mensen gedood zijn, er meer dan 5 miloen Syriers zijn gevlucht en van de mensen die op dit moment nog in Syrie veblijven wordt geschat dat 40% intern is verdreven.

Doe met ons mee, en licht op deze avond een kaarsje op voor vrede in Syrie. Laten we onze solidariteit tonen met de mensen uit Syrie, onze bewustwording vergroten van de ellende die de mensen uit Syrie meemaken en de mensen die gevlucht zijn naar Nederland hebben meegemaakt.

We zullen kaarsen opsteken, een paar minuten stil zijn, naar Syrische muziek luisteren en verhalen delen.

Gebedsbijeenkomst voor en met vluchtelingen
Op 23 maart  is er weer een gebedsbijeenkomst voor de vluchtelingen. We willen graag met u en met de vluchtelingen bidden voor de vluchtelingen in de noodopvang, de omstandigheden waarin ze leven en voor de plek die ze hier zoeken in Nederland en in onze stad. Er is ook ruimte voor stilte en eigen gebed en om te danken voor het werk wat we samen kunnen doen. De avond staat gepland op 23 maart van 20.30 uur tot 21.30 uur, dit keer in Huis van Vrede, Adres: van Kleffenslaan 1, 3527CM UTRECHT

 

Overzicht van de reguliere activiteiten
We bieden samen als kerken in Kanaleneiland iedere week ongeveer 8 activiteiten aan, een mooi assortiment! Deze activiteiten op een rij:

  • Inloop op maandagmiddag, met taalles; er is koffie / thee en taalles, bijna één op één dat is erg leerzaam.
  • Inloop op woensdagmiddag met taalles en winterschool; de school biedt de ruimte om elkaars kennis en kunde te delen ook van de vluchtelingen aan elkaar.
  • Breiles op donderdagavond; iedere donderdag wordt er naar hartenlust gebreid en gehaakt door veel vrouwen en kinderen en af en toe ook een man.
  • Inloop op vrijdagavond; hierbij wordt ook taalles aangeboden en diverse andere activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen.
  • Huis van Vrede biedt iedere week een heel aantal activiteiten aan, van inloop tot lunch en diverse activiteiten.

Wilt u ook als vrijwilliger zich aanmelden, of een activiteit gaan aanbieden? Laat het ons weten via de email. Doe ook inspiratie op via www.welkominutrecht.nu

Ondersteuning van het werk

Het vele werk dat de kerken en christelijke organisaties in Utrecht voor de vluchtelingen doen is heel mooi en bemoedigend, maar vraagt wel om goede aansturing en coördinatie. We zijn het Leger des Heils dankbaar dat zij Ageeth Weelink beschikbaar heeft gesteld om de coördinatie te verzorgen. Het gaat om een aantal dagdelen per week. Om dit financieel mogelijk te maken (en op langere termijn dit vol te kunnen houden), heeft ze steun gevraagd van de USRK. Vanuit het USRK doen wij een dringend beroep op u, om de begroting rond te krijgen. Dit jaar is er €24.000,= nodig voor coördinatie en projectkosten. Er is inmiddels in een paar maanden bijna €8.000,= opgehaald. Daar zijn we blij mee maar het is niet voldoende. We doen een dringend beroep op u met uw gemeenschap in gesprek te gaan, of er een éénmalig een gift gedaan kan worden, om het werk, ook als er nog extra opvangplekken zoals in Overvecht bij komen, te kunnen voortzetten.

Wij zijn verwonderd en blij over de bijzondere vorm van eendracht in de samenwerking van kerken en christelijke organisaties in Utrecht. Wilt u er aan bijdragen om dit ook voort te laten bestaan? Voor verdere informatie en de wijze waarop u ons kunt steunen, kunt u een mail sturen aan dsleonbal@filternet.nl. Boven alles hopen we dat u bidt voor het werk. We zien hoe voorspoedig het werk verloopt en daarin merken we ook uw steun in het gebed!

 

Hartelijke groet,

 

Leon Bal                          Ageeth Weelink

USRK                              namens Leger des Heils  en Diaconaal Platform Utrecht

dsleonbal@filternet.nl         ageeth.weelink@legerdesheils.nl