Najaarsbijeenkomst 2014

vooraankondiging Najaarsbijeenkomst 2014 Diaconaal platform Utrecht Steeds meer krijgt de ‘participatie samenleving’ vorm in ons land en onze stad. Waarschijnlijk krijgt u ook te maken met de vraag wat uw kerk of organisatie hierin kan betekenen of bijdragen Als vervolg…

Voedselactie

Voedselactie 2013 Als Diaconaal platform organiseren we een grote voedselinzamelingsactie voor de voedselbankplus in Utrecht. Deze inzameling staat, voor hoe we als kerken betrokken willen zijn bij de nood in onze stad. Dit doen we over kerkmuren heen en ook…

Symposium zaterdag 2 november: ‘De rol van de kerk in een veranderde omgeving’

Symposium zaterdag 2 november: ‘De rol van de kerk in een veranderde omgeving’ Het Leger des Heils korps van Utrecht organiseert op zaterdag 2 november een symposium over de rol van de kerk en vrijwilligers, nu de overheid zich op…

Vluchtelingen op straat in Utrecht

STIL steunt dakloze vluchtelingen in humanitaire nood. STIL zoekt dringend opvang voor mensen die kwetsbaar zijn, in nood en nergens terecht kunnen om te slapen. Hun asielverzoek is afgewezen, soms loopt de procedure nog. Vaak is sprake van medische en…

Actie tegen vreemdelingenbeleid;

De Johannescentrumgemeente in Overvecht mailde ons met het volgende verzoek. Bij de maandelijke wake bij het Detentiecentrum Kamp van Zeist op 2 juni waren er mensen van Amnesty International present, vanwege hun actie tegen het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Amnesty vraagt mensen…

Informatie nav voorjaarsbijeenkomst DpU 28 mei

28 mei hebben we de voorjaarsbijeenkomst gehouden van het Diaconaal platform Utrecht. Hierin is veel informatie verteld, o.a. over de voortgang van het werk, de doelstellingen die we hebben gesteld en een update van de pilot in Zuilen.Het enthousiasme over…

Villa Vrede in Utrecht

Voorgeschiedenis In maart en april van 2012 is vanuit buurtpastoraat Kanaleneiland, KerkinActie en STIL een drietal avonden georganiseerd met als thema ‘Vluchtelingen en Bijwoners in Utrecht’. Vragen als: ‘waarom vluchten mensen en waar vluchten ze naar toe?’, ‘waar blijven de…

Voorjaarsbijeenkomst platform 28 mei

Het thema van de avond is, vernieuwend welzijn! De gemeente Utrecht heeft gekozen voor een nieuwe aanpak van het welzijnswerk. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op vrijwillige inzet van burgers. Een medewerker van de gemeente Utrecht van de Dienst…

Aanbod; Juridische bescherming van minima

Vrijwel  iedereen in Nederland heeft het grondrecht om op bijstandsniveau te leven. Daarom geldt er een bescherming tegen beslaglegging en inhouding op loon en uitkering tot ongeveer 90% van de in de specifieke situatie geldende bijstandsnorm (de zgn. beslagvrije voet)….

Welkom!

Welkom!

In het Diaconaal Platform Utrecht willen we als betrokken organisaties en kerken ons verenigen om in navolging van Christus samen te werken aan het welzijn van de stad en haar inwoners.
We willen kennis en informatie uitwisselen en initiatieven ontplooien om…