Financiele hulp

SchuldHulpMaatje
SchuldHulpMaatje is een samenwerkingsverband van de kerken in Nederland, een bond voor ouderen en bureaus voor schuldhulpverlening. Iedereen kan een beroep doen op de hulp van een maatje, ongeacht geloof, geslacht, ras of levensovertuiging.

Juridische bescherming van minima
Vrijwel  iedereen in Nederland heeft het grondrecht om op bijstandsniveau te leven. Daarom geldt er een bescherming tegen beslaglegging en inhouding op loon en uitkering tot ongeveer 90% van de in de specifieke situatie geldende bijstandsnorm (de zgn. beslagvrije voet). Te vaak wordt deze door deurwaarders, gemeenten en UWV in eerste instantie overschreden. Zodra een burger zich beroept op de beslagvrije voet,  zal het beslag of de inhouding (deels) alsnog ongedaan worden gemaakt.  Dit kan € 50 tot € 250 per maand schelen.

Daarvoor moet wel eerst de beslagvrije voet worden vastgesteld en ingeroepen. Voor ieder die vermoedt dat hij of zij te weinig inkomen ontvangt, berekent mr. E.H. Bakker, advocaat te Utrecht (en oud-diaken),  de beslagvrije voet zonder hiervoor kosten in rekening te brengen.  De ervaring leert dat daarna de beslaglegging en/of inhouding grotendeels ongedaan wordt gemaakt. Deze bescherming voorkomt effectief de allerergste vormen van armoede.

Contactgegevens: mr. E.H. Bakker, Boothstraat 5, 3512 BT Utrecht
w: www.rblaw.nl
e:  bakker@rblaw.nl
t:  030-243 86 96 / 06 – 55 33 52 92