Armoede

Steeds meer mensen krijgen te maken met armoede, ook in onze stad. Er zijn veel initiatieven van kerken die bijdragen aan het bestrijden van armoede.

Schuldhulpmaatje
SchuldHulpMaatje is een samenwerkingsverband van de kerken in Nederland, een bond voor ouderen en bureaus voor schuldhulpverlening. Iedereen kan een beroep doen op de hulp van een maatje, ongeacht geloof, geslacht, ras of levensovertuiging.

Voedselbanken
In diverse wijken zijn de voedselbanken (Pluspunten) gevestigd in kerken en worden gerund door kerkelijke vrijwilligers. Door het verstrekken van de maaltijden, wordt voorzien in een basis behoefte van een maaltijd.